Bestuurslid

Linda Debaene

Linda Debaene

werd op 1 december 2023 benoemd als lid van het dagelijks bestuur

assisteert de secretaris bij onthaal taken