Non-discriminatieclausule

Non-discriminatieclausule

Als Brugse seniorenclub ontvangt onze vereniging jaarlijks een subsidie van stad Brugge. Dat kan alleen onder de voorwaarde dat de vereniging bij activiteiten de non-discriminatieclausule naleeft:

  • geen enkele vorm van discriminatie toestaat op grond van (sociale) afkomst, burgerlijke staat, fysieke of genetische kenmerken, geboorte, geloof en levensbeschouwing, geslacht, gezondheidstoestand, handicap, huidskleur, leeftijd, nationale of etnische afstamming, nationaliteit, politieke overtuiging, seksuele oriëntatie, taal, vermogen, zogenaamd ras, syndicale overtuiging
  • openstaat of toegankelijk is voor iedereen
  • elk discriminerend gedrag voorkomt en indien nodig bestrijdt en bestraft
  • de wetten en reglementen inzake non-discriminatie en gelijke kansen naleeft
  • zijn leden op de hoogte brengt van de mogelijkheden om discriminatie aan te klagen
  • als beroep gedaan wordt op medewerking van derden (bv. spreker,…) voor bepaalde acties of activiteiten, hen deze non-discriminatieclausule ter kennis brengt. De vereniging zorgt ervoor dat ook zij de non-discriminatieclausule naleven

Meer informatie hierover vind je op: https://www.brugge.be/nondiscriminatieclausule. Wanneer deze non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de lokale overheid maatregelen nemen. Dit kan gaan tot het inhouden of terugvorderen van de subsidie.