Verslagen 2020

Verslaggeving 2020

Ledenvergaderingen
in de Garve:

10 januari en
14 februari.

In de linkerkolom vind je een overzicht van de ledenvergaderingen in 2020.

Bij het uitbreken van Covid-19 werden de ledenvergaderingen wegens overmacht geannuleerd en waar mogelijk vervangen door een nieuwsbrief met items die anders op de agenda van de ledenvergaderingen zouden staan.

Na de vergadering in De Garve werd het verslag via mail (La Posta) bezorgd aan de leden die ingeschreven zijn op de ASB nieuwsbrief.

In de rechterkolom vind je een overzicht van de data waarop de ledenvergadering werd geannuleerd wegens Covid en waar mogelijk vervangen door een ASB nieuwsbrief.

vervangen door een
ASB nieuwsbrief:
13 maart
10 april
8 mei
12 juni
10 juli
14 augustus
11 september
9 oktober
13 november en
11 december.