Media

Media

ASB maakt momenteel actief gebruik van volgende kanalen: de maandelijkse ledenvergaderingen, de website Apple Senioren Brugge, de openbare Facebookgroep Apple Senioren Brugge, de openbare Facebookgroep Beeldbank van Apple Senioren Brugge en een YouTube kanaal.
De facebookpagina ASB werd tot 2018 gebruikt.

Ga naar de info over de website van Apple Senioren Brugge
Ga naar de info over het logo van Apple Senioren Brugge
Ga naar de info over de openbare facebookgroep Apple Senioren Brugge
Ga naar de info over het YouTube kanaal van ASB.
Ga naar de info over de openbare facebookgroep Beeldbank van Apple Senioren Brugge
Ga naar de info over de facebookpagina ASB


Maandelijkse ledenvergaderingen


Website

waar leden onder meer terecht kunnen voor:

 • de agenda van de geplande activiteiten
 • het verslag van ledenvergaderingen, inclusief de presentaties die van 2020 tot 2023 werden toegelicht tijdens deze ontmoetingen
 • praktische informatie omtrent het bestuur, de locatie van de bijeenkomsten, …
 • statuten, privacybeleid, cookiebeleid en disclaimer
 • het stellen van vragen of suggesties via het contactformulier.

waar steunende leden 2024 via een gepersonaliseerde code toegang hebben tot het verslag van ledenvergaderingen, inclusief de presentaties die in 2024 zullen worden toegelicht tijdens de ledenvergaderingen.

De website werd gemaakt en wordt beheerd door de voorzitter.


Facebookgroep Apple Senioren Brugge

waar leden op een vlotte manier:

 • vragen kunnen stellen die betrekking hebben op Apple aangelegenheden
 • kunnen reageren op berichten van andere Apple gebruikers.

Deze facebookgroep is een openbare groep:

 • iedereen met een FB profiel kan de berichten lezen
 • je wordt pas lid van de facebookgroep na goedkeuring door een beheerder of moderator van de FB groep
 • enkel leden van deze facebookgroep kunnen reageren of berichten plaatsen.

Deze facebookgroep:

 • werd gemaakt door voormalig voorzitter Joost Verstraeten
 • wordt momenteel door hem en door de huidige voorzitter van Apple Senioren Brugge beheerd
 • telt op dit moment twee moderators: Frank Vanhoute en Pol Braet.

Facebookgroep Beeldbank van Apple Senioren Brugge

 • werd op 1/1/2023 gemaakt door de voorzitter van Apple Senioren Brugge
 • tot eind november 2023 beheerd door de voorzitter en de secretaris van Apple Senioren Brugge

YouTube kanaal ASB

 • op 14/10/2023 gemaakt door de voorzitter van Apple Senioren Brugge
 • beheerd door de voorzitter van Apple Senioren Brugge

Facebookpagina ASB

 • werd gemaakt door voormalig voorzitter Joost Verstraeten
 • en van 2012 tot 2018 gebruikt toen ASB nog niet over een website beschikte.

Logo Apple Senioren Brugge

Het logo van de website van Apple Senioren Brugge is een ontwerp van wijlen Fernand Soete, alias Braveheart. Hij was een actief lid van Apple Senioren Brugge tot zijn overlijden op 14 januari 2016.