Welkom

Welkom

op de nieuwe website van Apple Senioren Brugge (afgekort ASB), een feitelijke vereniging die op 8 juni 2012 door stad Brugge werd erkend als culturele vereniging.

Omdat stad Brugge onze vorige site (asb.brugseverenigingen.be) eind 2022 van het net zou halen werd ASB naar SNT geloodst voor een opleiding WordPress op maat. De voorzitter van ASB bouwde deze nieuwe website begeleid door Tom Lema.


Doelstelling

Apple Senioren Brugge tracht door kennisoverdracht senioren in staat te stellen om zich te bekwamen in het gebruik van Apple hardware met daaraan gekoppelde besturingssoftware.

De doelgroep van de vereniging bestaat voornamelijk uit senioren die de leeftijd van 50 jaar hebben
bereikt.

Om geïnteresseerden te bereiken maakt ASB gebruik van een aantal mediakanalen.

Hoe willen we dit bereiken?

  • Een maandelijkse ledenvergadering op de tweede vrijdag van de maand, in de namiddag. Indien omstandigheden dit vereisen kunnen de bijeenkomsten ook online plaatsvinden.
  • Informatie verstrekken over nieuwe Apple apps en hardware met daaraan gekoppelde besturingssoftware.
  • Senioren door kennisoverdracht in staat stellen om mee te zijn op de digitale snelweg.
  • Uitwisselen van ervaringen. Ook wie bij het volwassenenonderwijs een cursus gevolgd heeft en verder op de hoogte wil blijven is van harte welkom.
  • Deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. De vereniging draagt er zorg voor dat vrijwilligers, leden en occasionele sprekers, de non-discriminatieclausule van Stad Brugge naleven.
  • Een steunend lidmaatschap geeft extra voordelen.

UPDATE

zomerworkshops

Gezien de interesse voor deze workshops groter is dan het aantal beschikbare plaatsen werd er een update geplaatst bij de aankondiging voor juli en augustus.