Bestuur

Samenstelling van het bestuur

Bestuur Apple Senioren Brugge

Sinds 6/1/2020 vormde dit team het bestuur van Apple Senioren Brugge.

De samenstelling en taakverdeling van het bestuur werd aangepast door het dagelijks bestuur op 1 december 2023. Te gelegener tijd wordt bovenstaande foto vervangen door een nieuwe groepsfoto. Je kan de wijziging downloaden.