DISCLAIMER (Verantwoordelijkheid ASB)

DISCLAIMER (verantwoordelijkheid)

Verenigingsvorm

Apple Senioren Brugge is een feitelijke vereniging en erkend als culturele vereniging door Stad Brugge.
Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Elk individueel lid staat (voor zijn specifiek aandeel) met zijn privévermogen in voor de verbintenissen (en aansprakelijkheden) van de feitelijke vereniging.


Leden en bestuursleden

Wie naar de activiteiten van Apple Senioren Brugge komt, gaat akkoord met de beleidsverklaring van ASB waarin de privacyverklaring vervat zit. 
Voorzitter en bestuursleden kunnen – gezamenlijk of persoonlijk – niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van de aanwezigen tijdens bijeenkomsten van Apple Senioren Brugge.
Iedere aanwezige is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen en eventueel voor de daaruit voortvloeiende schade aan derden of goederen van derden. Zij worden geacht te beschikken over een verzekering B.A.


Website

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gemaak, kan ASB niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site, op websites waarnaar wordt verwezen of op de FB groep Apple Senioren Brugge.
Er kan op geen enkele wijze aanspraak worden gemaakt op de inhoud van deze website.


Dienstverlening

De dienstverlening aan Apple-gebruikers binnen onze vereniging wordt verzorgd door hobbyisten die Apple producten gebruiken. Deze dienstverlening is vrijblijvend en niet professioneel.
Leden van Apple Senioren Brugge kunnen van deze dienstverlening genieten tijdens ledenvergaderingen.