Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Bij het uitbreken van Covid-19 werden de ledenvergaderingen wegens overmacht geannuleerd en waar mogelijk vervangen door een nieuwsbrief met items die anders op de agenda van de ledenvergaderingen zouden staan.

Later werd er na elke ledenvergadering – in De Garve of online – een nieuwsbrief gemaakt met de vertoonde presentaties als bijlage. Deze nieuwsbrief werd via mail (La Posta) bezorgd aan leden en andere geïnteresseerden.

Sinds 2021 zijn de presentaties voor iedereen beschikbaar op de website van Apple Senioren Brugge. Daarom vinden wij een nieuwsbrief niet langer zinvol.