Statuten

Statuten ASB

Aanvulling 1 december 2023

Artikel 10.e. bepaalt dat het dagelijks bestuur tweejaarlijks wordt verkozen of bevestigd. De samenstelling en taakverdeling van het bestuur werd aangepast door de raad van bestuur op 1 december 2023. Je kan de wijziging downloaden.

Aanvulling 9 september 2022

Artikel 9 – (Rechten) van de statuten werd op 6 september 2022 door de raad van bestuur aangevuld en op vrijdag 9 september 2022 goedgekeurd door de algemene vergadering. Je kan de aanvulling downloaden.


Statuten 14 januari 2022

De statuten werden door de raad van bestuur bijgewerkt op 6 december 2021 en door de algemene vergadering goedgekeurd op vrijdag 14 januari 2022. Je kan de statuten downloaden.


Statuten 4 april 2012

De originele statuten dd. 4 april 2012 kan je hier downloaden