Bestuurslid

Frank De Vos

Frank De Vos

werd op 1 december 2023 benoemd als lid van het dagelijks bestuur

lid van de interne helpdesk van ASB

snort Apple-nieuwigheden op voor presentaties op de ledenvergaderingen