Bestuurslid

Pol Braet
Pol Braet

Pol Braet

werd lid van het dagelijks bestuur op 18 maart 2021

werd op 1 december 2023 herbenoemd als lid van het dagelijks bestuur

biedt ondersteuning aan voorzitter (beslissing 10/2/2023 en 1/12/2023) en secretaris (beslissing 10/2/2023) bij een aantal van hun taken

lid van de interne helpdesk van ASB, snort Apple-nieuwigheden op voor presentaties op de ledenvergaderingen, moderator van de Facebookgroep Apple Senioren Brugge