Bestuurslid

Marc Van Damme
Marc Van Damme
Marc Van Damme

werd op 1 december 2023 herbenoemd als lid van het dagelijks bestuur

assisteert vanaf 1/12/2023 de penningmeester

draagt zorg voor het materiaal van onze vereniging.