Secretaris

Ingrid Dobbelaere
Ingrid Dobbelaere
Ingrid Dobbelaere

werd lid van het dagelijks bestuur op 13 december 2019

werd op 6 januari 2020 voorgedragen als secretaris, in opvolging van Viviane Van Pottelberghe die voorzitter werd

werd op 1 december 2023 herbenoemd als secretaris

is verantwoordelijk voor het onthaal en brengt in woord en beeld verslag uit van onze ledenvergaderingen, met oog voor de privacy van de leden.