Toespraak
Bart Lambrecht

Bart Lambrecht Diensthoofd LDC Barrièrestraat had het in zijn toespraak over de nieuwe buurtopdracht van de lokale dienstencentra en over de digitalisering die we belangrijk vinden. Vervolgens sprak hij een dankwoord uit voor Joost Verstraeten, uittredend voorzitter van Apple Senioren Brugge.

****

Voor Joost is alles begonnen bij Seniorennet en InterMactivity einde 2005. Na vele jaren van virtuele bijeenkomsten kwam hij, samen met wijlen Fernand en enkelen onder jullie voor de eerste keer samen in de reële wereld, meer bepaald op 28 april 2011 in een café in het Genthof te Brugge Brugge, om er te filosoferen over het gebruik van Apple in Vlaanderen.

Op 1 april 2012 zag Apple Senioren Brugge (ASB) het levenslicht en werd ASB erkend als Brugse culturele vereniging.

Sinds 26 november 2014 biedt LDC De Garve ruimte voor de maandelijkse ontmoetingen die – op slechts enkele uitzonderingen na – altijd door Joost werden voorbereid én begeleid.

ASB staat op dit moment voor grote uitdagingen. Joost dé bezieler en duivel-doet-al van ASB verhuist binnenkort naar de andere kant van het Vlaamse land. Niemand binnen het bestuur acht zich in staat om àlle taken van Joost over te nemen, als daar zijn:

– beheerder van de ASB website
– beheerder van de iPad website
– beheerder van de FB pagina
– beheerder van het adressenbestand
– maandelijks verzending van een uitnodiging naar de leden
– maandelijks de Doodle opmaken
– voorbereiden van een presentatie met toeters en bellen
– toelichten van de presentatie voor de aanwezige leden
– verzenden van de pdf versie van de presentatie naar alle leden
– aankoop van materiaal, o.m. de tijdschriften voor ons leeshoekje
– penningmeester
– contacten met Mintus, het dienstencentrum, de traiteur, …
– vertegenwoordiging van ASB op bijeenkomsten van Mintus
– voorbereiden en leiden van de bestuursvergadering
– tal van overlegmomenten met Viviane, de secretaris via mail, FaceTime of WhatsApp.

Ik vermoed dat dit bijna een voltijdse dagtaak was voor Joost. Hij was de bezieler, de trekker, het gezicht van ASB. Voor dit alles zegt het bestuur hem met een attentie van harte dank en wij doen dat met een warm applaus.