Toespraak
nieuwe voorzitter

Beste mensen

Namens het ASB-bestuur wens ik jullie een Gelukkig Nieuwjaar.
Met jullie bedoel ik niet alleen Pablo Annys en Bart Lambrecht,
respectievelijk voorzitter en diensthoofd van Mintus maar ook jullie, enthousiaste Apple Senioren.

Voor de tweede keer in mijn leven als Apple Senior, werd mij gevraagd om een woordje te placeren. Vorig jaar was ik – met mijn hoed – de spreekbuis van Joost. Vandaag hou ik de handen vrij voor…
wist-je-dat.

Ons ASB schip heeft vandaag een 44 koppige bemanning…, dat betekent dat we ons hier welkom voelen, toch?

We ontmoeten elkaar maandelijkse in dit ruime leslokaal dat uitgerust is met een prachtige beamer en een groot scherm. wist-je-dat dit gratis ter beschikking gesteld wordt door Mintus? Heel belangrijk want daardoor hoef je nooit entreegeld te betalen; zeg nu zelf … waar kan dat nog?
Ook de receptie is gratis voor onze trouwe leden.
Wist-je-dat we dàt te danken hebben aan de voorzitter van Mintus die ons de cava en het fruitsap aanbiedt én aan het ASB bestuur dat de hapjes betaalt ?
De medewerkers van De Garve geven ons iedere maand het gevoel dat we welkom zijn. Wist-je-dat ze op de toog – weliswaar goed verstopt – een spaarpotje hebben staan waar je een muntje kunt insteken als dank-je-wel? Het bestuur zegt hen alvast dank-je-wel met een kleine attentie.
Voor de hapjes deden we vandaag opnieuw een beroep op het team van Danny. Wist-je-dat hij de huiskok van LDC De Garve is?
Wie geen cava of fruitsap lust vindt tegen zeer schappelijke prijzen zijn gading in de cafetaria. Denk er aan… glaasje op, laat je rijden! Graag een applaus voor al wie BOB is vandaaag.
Je hoorde het reeds van Bart, op 13 december kreeg het ASB-schip het zwaar te verduren toen de bemanning vernam dat onze kapitein noodgedwongen het schip zou verlaten. Onze boot dreigde stuurloos te worden op een woelige zee. We kapseisden niet want … ‘als de nood het hoogst is, is de redding nabij!

Wist-je-dat de zevenkoppige ASB-bemanning maandag laatstleden de zeilen heeft bijgezet, d.w.z. alle krachten heeft ingespannen, alle middelen heeft aangewend om het doel te bereiken, meer bepaald de werking van ASB in 2020 verderzetten?

In het logboek staat genoteerd: uit respect voor de leden én voor al wat kapitein Joost tot nu heeft verwezenlijkt blijft het schip verder varen. De stuurlui (staan niet aan wal maar) blijven roeien met de riemen die ze hebben als daar zijn: de mogelijkheden en talenten van bestuursleden én leden.

Wist-je-dat op Driekoningen het enorme takenpakket van Joost (waar Bart reeds naar verwees) opgedeeld werd in een aantal duo-banen:

Michel waakt over de financiën, bijgestaan door Frank
Johny krijgt als materiaalmeester hulp van Marc
André en Frank zullen Apple nieuwigheden opsnorren en met ons delen, onder meer op Facebook
Ingrid – sinds 13 december lid van het bestuur – wordt secretaris en zit op een tandem met
mij als voorzitter.
​De maandelijkse bijeenkomsten vinden in 2020 verder plaats op de tweede vrijdag van de maand.

De informele uitwisseling van informatie tussen de leden blijft een vast onderdeel.
Wist-je-dat we voor de toelichting die eraan kàn voorafgaan een beroep gaan doen op de kennis en het talent binnen onze vereniging?
Het wordt een kwestie van ontdekken en koppelen van verschillende talenten, van samen-werken. Ik heb de opdracht aanvaard om wind in de zeilen te blazen. Op de volgende ledenvergadering verneem je hier meer over.

Wist-je-dat ik tot nu slechts 600 woorden heb gebruikt?

Ik wens je toe dat je in 2020
mag ontdekken
en genieten
dankbaar zijn
voor al het moois
en dierbaren
om je heen.
GEZONDHEID!

Viviane Van Pottelberghe
Voorzitter ASB
10 januari 2020