Vakantiemodus

Net zoals tussen twee vergaderingen in blijven wij in juli en augustus vragen beantwoorden die ons via het contactformuier bereiken.
Op de vraag ‘Wat moet ik doen, waar kan ik terecht en kan ik soms geholpen worden?‘ bijvoorbeeld, werd onderstaand antwoord bezorgd.

Je hebt een keuze uit een aantal mogelijkheden:
– je kan op de website van Apple Senioren Brugge (gratis) onze presentaties bekijken van 2020 tot juni 2023 
via: Tabblad Agenda en Verslagen / jaartal / maand
– je kan (gratis) sympathisant worden door te vragen om uitgenodigd te worden voor een volgende bijeenkomst van onze vereniging 
via: Tabblad Contact
– je kan (gratis) actief lid worden door deel te nemen aan één van onze ledenvergaderingen (elke 2° vrijdag van de maand)
via: het speciaal inschrijvingsformulier dat je ontvangt samen met de uitnodiging (nadat je bovenvermelde stap hebt gezet)
– actieve leden kunnen voor of na de ledenvergadering een hulpvraag stellen die wordt voorgelegd aan onze interne helpdesk
via: Tabblad Contact
– actieve leden kunnen ook tijdens de ledenvergadering een hulpvraag stellen die kan beantwoord worden door één van de aanwezigen
– daarnaast kan je ook lid worden van de openbare FB groep Apple Senioren Brugge en daar desgevallend een hulpvraag stellen die door een ruim publiek kan worden gelezen.