zomerworkshop 9 augustus 2024

ACTIEVE BELEVING
fotograferen met iPhone en iPad

Wij bieden onze leden de kans om de theorie die tijdens de ledenvergadering van 12 april 2024 werd aangereikt ook in praktijk te brengen tijdens een workshop in polyvalente zaal van Buurtcentrum De Garve onder de leiding van Frank De Vos. De workshop zal zowel binnen als buiten de grote zaal plaatsvinden. Om zoveel mogelijk leden de kans te bieden deel te nemen, organiseren we deze bijeenkomst op twee data.

Deelname is gratis voor alle leden. Vanuit praktische overwegingen wordt het aantal plaatsen beperkt. Inschrijven is pas mogelijk na ontvangst van de uitnodiging en kan tot eind juni. Mocht het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen overstijgen, wordt voorrang verleend aan de steunende leden 2024 en wordt een reservelijst voorzien. Alle geïnteresseerden worden uiterlijk op 5 juli verwittigd: hetzij op welke datum zij kunnen deelnemen, hetzij of hun naam op de reservelijst werd genoteerd.

Waar en wanneer

De Garve, Pannebekestraat 33 te Brugge.

 • vrijdag 12 juli 2024 – 14u-16u30
 • vrijdag 9 augustus 2024 – 14u-16u30

Inschrijving & bevestiging

 • inschrijven kan tot eind juni 2024
 • begin juli wordt een deelnemerslijst en een reservelijst aangelegd
 • geïnteresseerden ontvangen uiterlijk op 5 juli bevestiging van deelname of reserve

Programma

 • 14u – welkom
 • inleiding
 • toelichting bij de opdrachten
 • individueel uitvoeren van de opdrachten
 • bespreken van de resultaten
 • 16u30 – einde

UPDATE

Inschrijving & bevestiging

 • Gezien de interesse voor deze workshop groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, wordt voorrang verleend aan de steunende leden 2024 en werd eerder dan voorzien een reservelijst aangelegd.
 • Inschrijven op die reservelijst kan nog tot eind juni 2024
 • Alle geïnteresseerden ontvangen uiterlijk op 5 juli bevestiging van deelname of reserve.

Wij danken u voor uw begrip.
Namens het bestuur,

Viviane Van Pottelberghe
voorzitter