Categorie Nieuws

Nieuws tussen twee ledenvergaderingen in, mee te nemen naar een volgende vergadering

Vakantiemodus

Net zoals tussen twee vergaderingen in blijven wij in juli en augustus vragen beantwoorden die ons via het contactformuier bereiken. Op de vraag ‘Wat moet ik doen, waar kan ik terecht en kan ik soms geholpen worden?‘ bijvoorbeeld, werd onderstaand…

Update 15 juni 2023

Mijn Fotostream stopt op 26 juli maar je gaat het reeds eerder merken (26 juni).Advies Apple: overstappen op iCloud-foto’s. Voor meer info verwijs ik naar een artikel van iCreate en een artikel van Apple Tips